.....

Importante:  "Ó amparo do art.  2º-2 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, esta é unha web para uso da Asoc. Cultural Exaprin Ribadavia NIF G32393191.  "Calquera persoa que  prefira que non utilicemos os sus datos persoais ou a súa fotografía, abonda con que o  solicite ó Administrador a través do correo slorenzo@edu.xunta.es e a súa petición será atendida".

Este caixón de sastre está cheo de fotografías do ITEM  Ribadavia dos anos  1956 a 1977, pero ten que ter máis... Mandar fotografías...

Si queres participar manda fotografías a este correo slorenzo@edu.xunta.es Basta que sexan dos anos 1956 a 1977..

                                       Saír.

Inicio | Asociación  |  Faite socio  |  Actividades  |   Foro  |   Historia |   Curiosidades | Lembranzas  | Email | Enlaces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIXON 1954-1966

 

 

 

 

 

 

CAIXÓN 1967

Nas clases.
No recreo.
Nos deportes.
Excursións.
Os magostos.
Os actos académicos e festivais.
Outras varias.

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIXÓN 1968

Nas clases.
No recreo.
Nos deportes.
Excursións.
Os magostos.
Os actos académicos e festivais.
Outras varias.

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIXÓN 1969

Nas clases.
No recreo.
Nos deportes.
Excursións.
Os magostos.
Os actos académicos e festivais.
Outras varias.

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIXÓN 1970

Nas clases.
No recreo.
Nos deportes.
Excursións.
Os magostos.
Os actos académicos e festivais.
Outras varias.

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIXÓN 1971

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIXÓN 1972

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIXÓN DE 1973

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIXÓN 1974

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIXÓN 1975

Nas clases.
No recreo.
Nos deportes.
Excursións.
Os magostos.
Os actos académicos e festivais.
Outras varias. (Colección Amando)

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIXÓN 1976

Nas clases.
No recreo.
Nos deportes.
Excursións.
Os magostos.
Os actos académicos e festivais.
Outras varias.

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIXÓN 1977

Nas clases.
No recreo.
Nos deportes.
Excursións.
Os magostos.
Os actos académicos e festivais.
Outras varias.

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTRAS 1978-Hoxe

Volver

 

 

 

Saír.