RECUNCHO   DOS   RECORDOS - Instituto de Ribadavia - Ourense  1954/1977

Importante: "Ó amparo do art.  2º-2 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, esta é unha web para uso da Asoc. Cultural Exaprin Ribadavia NIF G32393191.  "Calquera persoa que  prefira que non utilicemos os seus datos persoais ou a súa fotografía, abonda con que o  solicite ó Administrador a través do correo slorenzo@edu.xunta.es e a súa petición será atendida".

Asoc. Cult. Ribadavia

O noso foro (paso   Ribadavia).                                                                           O noso email. 

Apuntes para unha historia dos comenzos do instituto: anos 1954-1967.
Apuntes para unha historia do instituto:  anos 1967-1977.                           En castelán
Album fotográfico 1954-1977: caixón de sastre.
Album videos e música 1967-1977: caixón de sastre.
As nosas xuntanzas  (comentarios e fotografías da 1ª Xuntanza- Ano 2008).
Alumnas/os. cursos 1967 a 1977. (Base datos en excel).
Tablón de avisos - 2ª XUNTANZA 2009-Señais de fume...             Cartas devoltas no comunicado da 2ª Xuntanza

Vivencias e lembranzas de Ribadavia e  do Instituto de Ribadavia:

Vivencias e lembranzas.    Ribadavia: fotografías, postais e videos.
As súas xentes: algunhas fotografías. Links  imprescindibles.

                           Volver                                     Modificado o   10/05/2009