1968-1977 de I.T.E.M. de Ribadavia a I. N. B. de Ribadavia. 

En primeiro  lugar é necesario aclarar que o actual instituto de Enseñanza Secundaria "O Ribeiro" de Ribadavia, chamábase no ano 1968 Instituto Técnico de Enseñanza Media de Ribadavia. Abreviadamente ITEM de Ribadavia.  (ver o plan de estudios)

En 1977  o seu nome era Instituto Nacional de Bacherelato  de Ribadavia. Abreviadamente I.N.B. de Ribadavia.

Ver en grande.

Por aqueles anos, este Instituto era Técnico, coa modalidade Agrícola-Ganadeira; uns estudios moi ben axeitados en principio, na miña opinión, que constaban de cinco anos nos que aparte do saber humanístico normal (pero sempre relacionando tódalas  materias coas modalidades prácticas escollidas) impartíase enseñanzas teórico e prácticas das modalidades que tiñan no centro. Neste caso a modalidade  era a agrícola-ganadeira. Os alumnos recibían o título de Bacherelato  Técnico elemental e ingresaban directamente en calquier escola de peritos e os que quiseran podían facer o bachiller Técnico Superior e ingresar na universidade.

Xa se sabía, en 1968, que estos institutos se convertirían en Institutos de Enseñanza Media, como así foi en 1975. A idea posta na  práctica en 1950, para paliar o déficit da formación profesional e tecnológica en España, deixábase de lado. Non  funcionou ben en alguns  lugares,  sin dúbida por falta de medios e por falta de persoal cualificado (as modalidades eran, según os lugares e as necesidades as siguientes: agrícola-ganadeira, industrial, marítimo-pesqueira e administrativa), repito a idea era sensacional.

No curso 1968-69 había polo tanto no centro profesores que perteñecían ó Corpo de Catedráticos de Institutos Técnicos de Enseñanza Media, Profesores especiales de Institutos Técnicos, Mestres de Taller de Institutos técnicos e por último profesores interinos de tódalas  especialidades, entre os que me atopaba.

Por certo decir que durante un anos viñeron ó  instituto  alumnos de Carballiño, mentras no se rematou o seu instituto.

Anterior.

Sair.

Siguinte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de estudios 1967-1977
        PROMOCIONES DO INSTITUTO DE RIBADAVIA  
        Cursos Académicos 1967/1968 ó 1976/1977    
                 
      NACIDOS/AS EN EL AÑO:        
      1957 1958 1959 1960 1961 1962
                 
CURSO   NIVEL ALCANZADO (SI NON SE REPETIU NINGÚN CURSO)  
                 
1963 / 1964   1º PRIM          
1964 / 1965   2º PRIM 1º PRIM        
1965 / 1966   3º PRIM 2º PRIM 1º PRIM      
1966 / 1967   4ª PRIM 3º PRIM 2º PRIM 1º PRIM    
1967 / 1968   1º BACH EL 4ª PRIM 3º PRIM 2º PRIM 1º PRIM  
1968 / 1969   2º BACH EL 1º BACH EL 4ª PRIM 3º PRIM 2º PRIM 1º PRIM
1969 / 1970   3º BACH EL 2º BACH EL 1º BACH EL 4ª PRIM 3º PRIM 2º PRIM
1970 / 1971   4º BACH EL 3º BACH EL 2º BACH EL 1º BACH EL 4ª PRIM 3º PRIM
1971 / 1972   5º BACH SUP 4º BACH EL 3º BACH EL 2º BACH EL 5º EGB 4ª PRIM
1972 / 1973   6º BACH SUP 5º BACH SUP 4º BACH EL 3º BACH EL 6º EGB 5º EGB
1973 / 1974   PREU 6º BACH SUP 5º BACH SUP 4º BACH EL 7º EGB 6º EGB
1974 / 1975     PREU 6º BACH SUP 5º BACH SUP 8º EGB 7º EGB
1975 / 1976       COU 6º BACH SUP 1º BUP 8º EGB
1976 / 1977         COU 2º BUP 1º BUP
1977 / 1978           3º BUP 2º BUP
1978 / 1979           COU 3º BUP
1979 / 1980             COU
                 
                 
                 
Nota: en 1967-68 impartíase  2º de laboral que eran cinco anos e reválida.     
Algúns alumnos no curso 1967-68 deixáronlles cambiar de plan e comenzar en primero   
e outros  seguiron có bacherelato ata  5º curso e no ano 1971 fixeron a reválida en  Marín. 
Última reválida Laboral en Marín 1971. Último PREU 1977-78.

(Fonte  Álvaro García ,  Secundino L.  e  Andrés Andrade.)

   

Volver.