Caixón de sastre - Ribadavia 1950-1980.

D. Guillermo Culell Iglesias  e a súa academia foi na  Ribadavia dos anos 50-60 toda unha institución. Bon profesor e boísima persoa e gran compañeiro e amigo  do que escribe.

Conxunto, en principio,  de 63 fotografías có título de  "Caixón de sastre" de xente de Ribadavia.  As fotografías abarcan un período de trinta anos que van dende 1950 ata 1980.  Todas elas teñen algo que ver, directa ou indirectamente  co ITEM de Ribadavia, actual Instituto O Ribeiro. Algunhas xa foron comentadas no foro da web...As fotografías que aparecen e que son posteriores a 1980.  teñen que ver con alumnos ou profesores dos anos citados anteriormente.1

2

3

4

5

6

7

Web feita  por Secundino Lorenzo, fotografías enviadas por Mª José Bouzas, Julio Freijido, Pepe Lui e outros...   Volver o  ITEM de Ribadavia