Anterior Galería de imágenes Siguiente

Ver tamen esta fotografía:
Tamén da misma data o abanderado é Jesús Almuiña e o compañeiro é Antonio Puentes Agregán.

Anterior Galería de imágenes Siguiente