O actual IES O Ribeiro foi antes Instituto Laboral de Ribadavia

Sin dúbida o Instituto foi o que nos xuntou a todos

Dibuxo do centro. 1958

 

Inda que EXAPRIN quere decir "EX-Alumnos ex-PRofesores INstituto", Julio Freijido Dávila, alumno do centro,  quixo ver esta frase inxeniosa. Efectivamente a Sociedade Cultural Exaprin e a  páxina web   comenzaron neste centro. Sin dúbida...

Anagrama da Soc. Cult. Exaprin Ribadavia creada en 2009.

Maqueta feita polos alumnos que aparecen na fotografía  nos anos 50.

 

Dibuxo feito polos alumnos, para mín o mellor do Instituto.

Fotografía aérea do Instituto. Anos 60.

Nesta fotografía seguramente dos anos 60 vese onde está o Instituto, en vermello. 

Hoxe o instituto está moi ampliado xa que entre outras cousas fixeron o grupo escolar e un pabellón deportivo a carón, entre o instituto e o río Maquiáns.

 

 

Gif collido da páxina web do IES O Ribeiro.

 

Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír.