.

Asociación

Cultural

Exaprin

Ribadavia

Asociación Cultural EXAPRIN Ribadavia. A nosa unión o haber sido alumnos, profesores ou traballadores do Instituto de Ribadavia. 1967-1977

 

EXAlumnos    PRofesores    INstituto      Ribadavia

En primeira fila os membros da primeira Xunta directiva (11/03/2009). De esquerda a dereita: Julio Puentes (Vogal), Secundino Lorenzo (Presidente), Lula Lira (Vogal), Andrés Andrade (Tesoreiro), Paz Martínez (Vicepresidente)  e Mª José Bouzas (Secretaria).

Con data 28/05/2011 a Xunta directiva da Asociacion Cultural Exaprin Ribadavia quedou constituida por Secundino Lorenzo (Presidente), Mª Paz Martínez (Vicepresidente), Mª José Bouzas (Secretario), Julio Puentes (Vogal 1º),  Álvaro García (Vogal 2º) e Andrés Andrade (Tesoreiro).

Na fotografía da Región (05/06/2011-IV Xuntanza) están de esquerda a dereita Julio Puentes, Secundino Lorenzo, Mª Paz Martínez, Mª José Bouzas, Álvaro García e Andrés Andrade que son a Xunta directiva actual.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír.