BASE DATOS DE EXAPRIN

Páxina de acceso restrinxido.

 

Usuario

 

Clave

 

Nota: os  interesados, debidamente autorizados,  consultar a axuda para ter o nome de   usuario e a  clave. 

Importante: "Ó amparo do art.  2º-2 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, esta é unha parte da web para uso da Asoc. Cultural Exaprin Ribadavia NIF G32393191. Calquera publicación noutros medios informáticos, como Facebook o similares,  de datos desta base, tanto listas como fotografías é de plena responsabilidade desos outros medios.   "Calquera persoa que  prefira que non utilicemos os sus datos persoais ou a súa fotografía, abonda con que ó  solicite ó Administrador a través do correo slorenf@gmail.com e a súa petición será atendida".

Inicio | Asociación  |  Faite socio  |  Actividades  |   Foro  |   Historia |   Documentos  | Email | Enlaces