O Ribeiro:  bancos-miradoiros-canastros-capelas  e fotos 360º.

 

 

 

Mapa do Ribeiro. Descoñezo ao autor do dibuxos.

Pulsando nos iconos dos bancos, dos miradoiros, os canastros, as capelas,

os castros, as paisaxes,  a arquitectura relixiosa  ou as fotos-360º, entre outros,  tendes as súas

fotografías e moitos comentarios.

Fotografías e localización de lugares:  Carlos Miguel Menacho García.

Anos 2022,  2023 e 2024.

 

 

Volver