Revista   Auria   26/04/2009

"Nostalxia dun tempo que ninguén quere esquecer"

No que sigue aparece unha copia:

 

 

 

 

 

 

Volver.