.

Asociación

Cultural

Exaprin

Ribadavia

Asociación Cultural EXAPRIN Ribadavia. A nosa unión o haber sido alumnos, profesores ou traballadores do Instituto de Ribadavia. 1967-1977

 

EXAlumnos    PRofesores    INstituto      Ribadavia

Primeira reunión da Asociación Cultural Exaprin de Ribadavia (Ourense).  11/02/2009

Pero,  quen somos?

A Asociación aglutina a ex-profesores, ex-alumnos e ex-persoal non docente do Instituto Nacional de Bacherelato de Ribadavia en Ourense da década 1967-1977, actual IES O Ribeiro. En total,  teóricamente,  poderían asociarse un total de setecentas persoas. 

Por qué precisamente esa década?

Pois simplemente por que a idea básase nunha promesa que fixo o que escribe, Secundino Lorenzo Fernández, profesor interino de matemáticas precisamente  nesa década . En 1976 dixen públicamente en clases que cando me retirara do ensino, sempre que estuvera ben por suposto, trataría de reunir os alumnos que tuven en Ribadavia. Foi unha promesa que xa se fixo realidade no ano 2008 ó celebrar a primeira Xuntanza, Este ano vai a 2ª xuntanza. A nosa pretensión é seguir facendo esta xuntanza ata que o corpo aguante...

Qué nos xunta a todos?

Pois está claro nesta camiseta diseñada polo compañeiro Julio Freijido.

Efectivamente o Instituto é o que nos xunta a todos, alumnos, profesores e persoal non docente.

Este instituto está en Ribadavia, Ourense. Por suposto en Galicia e España.

Aquí tendes o edificio.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír.